Auktionsvillkor Sodtech AB 

När du har ett konto hos oss kan du själv registrera bud på våra auktioner. Du kan även se dina egna aktiviteter såsom; bud, köpta och sålda objekt.

Information som behövs för att delta i budgivningar:
-Förnamn
-Efternamn
-Företagsnamn
-Personnr/Org.nr
-Kontaktinfo
-Adress
-Postnr
-Ort
-Land
-Mobilnr

Särskilda villkor vid exekutiv auktion

• För att registrera dig som kund måste du ha ett svenskt person- eller organisationsnummer.

• Vi säljer all egendom i befintligt skick. Det betyder att du köper egendomen i det skick den är i vid tidpunkten för försäljningen. Vi kan inte lämna några garantier för funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet. För att du ska känna dig trygg i att lägga bud har vi visningar av allt vi säljer. Var och när visningen äger rum kan du kontakta oss om så överenskommer vi om en tid då du kan komma och själv gå igenom fordonet. Du ansvarar för att noga undersöka egendomen vid visning.

• Reglerna i distanshandelslagen gäller inte när du handlar av oss vilket innebär att du inte har någon ångerrätt.

• Det vi säljer via nätauktion kan du bara lämna bud på via vår auktionssajt. Dina bud är bindande och vi avgör om ett bud kan godtas.

• Du ska betala det du köpt inom två dagar. Var och när du sedan kan hämta ut det står i annonsen. Om du hämtar egendomen senare kan det tillkomma en kostnad för magasinering. Om egendomen inte hämtas så återgår ägandet till oss, även om du har betalat. Först får du dock en påminnelse om att hämta ut egendomen.

• I vissa fall kan vi bistå med leverans till det du köpt. Då framgår det i annonsen. Fraktkostnad ingår inte i budet utan betalas av dig som vunnit budgivningen. 

1 Registrera ett konto
För att registrera dig behöver du ett svenskt personnummer eller organisationsnummer en fungerande e-postadress samt ett mobiltelefonnummer.  När du registrerar dig väljer du ett användarnamn och ett lösenord. 

Till dig som har skyddade personuppgifter
Vi lämnar inte ut någon kundinformation till tredje part. Kontakta oss om du behöver hjälp att registrera dig eller vill veta mer.

2 Lägga bud
För att vara med i en budgivning måste du vara inloggad. På objektsidan kan du se de senaste buden, men även genom notifikationer via mail. Du kommer alltid att informeras om ett nytt bud kommit in. 

Vid varje objekt står det hur länge budgivningen är öppen. Om ett nytt bud kommer in med mindre än två minuter kvar förlängs auktionen. Det görs varje gång det kommer ett bud med mindre än två minuter kvar.

Lagda bud är bindande och du ska betala och slutföra köpet så snart vi beslutat att godta ditt bud. Har du lagt högsta budet, och vi godkänt det, får du direkt ett meddelande om det till e-postadressen du angav då du registrerade dig. Därefter får du ett mejl med faktura och uppgifter om hur du ska betala det du köpt.

Om vi avbryter en auktion innan budgivningstiden gått ut får alla ni som deltagit i budgivningen ett mejl om det. Om vi inte godtar det högsta budet återropas egendomen. Du som lagt det högsta budet får ett mejl om orsaken till återropet.

3 Betala
Du kan betala via bankgiro 517-9353 eller swish 123 122 7891. Faktura skickar vi till e-postadressen du uppgav när du registrerade dig. Du har två dagar på dig att betala det du köpt. Hos oss tillkommer ingen slagavgift eller liknande och om vi säljer för en momsregisterad person eller företag står det alltid i annonsen.

4 Frakt och utlämning av egendom
I vissa fall erbjuder vi leverans till överenskommen adress. Vill du ha det du köpt levererat ska du kontakta oss inom 24 timmar från att du fick bekräftelse på att budet godtagits. Leveranskostnaden ingår inte i budet och ska betalas av dig som köpare.
När vi tagit emot full betalning lämnar vi ut det du köpt. I annonsen står var och vilka tider du kan hämta det. När du hämtar ut ska du kunna legitimera dig och styrka att du har betalt. Utlämning sker vanligtvis på samma ställe som där visningen var. Du kan också låta ett ombud hämta ut egendomen. I så fall ska du kontakta oss i god tid och meddela vem som är ditt ombud. Ombudet ska kunna legitimera sig och ha med sig en fullmakt från dig.

Vi förvarar det du köpt fram till utlämningstillfället som stod i annonsen, det kostar inget. Om du hämtar egendomen senare kan det tillkomma en kostnad för magasinering. Om egendomen inte hämtas så återgår ägandet till Sodtech AB, även om du har betalat. Först får du dock en påminnelse om att hämta ut egendomen.

5 Ägarbyte på svenskregistrerat fordon
Om du har köpt ett svenskregisterat fordon kan vi hjälpa dig med ägarbyte i Transportstyrelsens register. Samma sak gäller för påställning av ett avställt fordon. Innan vi kan göra det behöver du kontakta ditt försäkringsbolag och ordna med en trafikförsäkring.

GDPR

När du registrerar dig som kund måste du godkänna vissa villkor. De handlar bland annat om hur vi hanterar dina personuppgifter, till exempel namn, adress och personnummer. Vi följer dataskyddsförordningen som bland annat innehåller bestämmelser om hur vi får behandla dina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter samt att överklaga ärenden om personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig eller din företag tydligare rättigheter. Samtidigt får vi som behandlar personuppgifter tydligare skyldigheter.

Du ger ditt godkännande när du registrerar dig

Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig som kund vid våra nätauktioner.

Hur använder vi dina personuppgifter?

-Dina personuppgifter används bland annat i samband med budgivningen (ditt användarnamn visas tillsammans med ditt bud på vår webbplats).
-Betalning och utlämning/utskick av egendom du köpt handläggning av den exekutiva försäljningen (exempelvis i protokoll) ett eventuellt överklagande av den exekutiva försäljningen.
-Direkt marknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Ibland kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer eller samarbetspartners till Sodtech AB. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter enligt GDPR som oss. 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få en skriftlig kopia, ett så kallat registerutdrag, av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig kan du begära rättelse.

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sodtech AB sparar personuppgifter om dig som registrerad användare så länge det finns en relation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i dessa villkor. Vid avtalets upphörande kommer Sodtech radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Uppgifter i Tjänsten raderas av systemadministratören. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra dem baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till passivt system och med kontrollerad behörighet. 

Avregistrering och gallring

Du kan när som helst avsluta din registrering av uppgifter eller begära att vi tar bort dina registrerade uppgifter. Registreringen kan inte avslutas när uppgifterna används i en pågående försäljning.

Om uppgifter behandlas vidare av oss, till exempel i handläggningen av ett mål eller ärende kan vi inte avregistrera uppgiften förrän målet eller ärendet gallras.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter du hittar på vår hemsida